Blog Sample Image

ทาดะ (ประเทศไทย) สร้างโรงงานใหม่ ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ...

     เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทาดะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเรซินสังเคราะห์ อุปกรณ์ประเภทปั๊ม และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ทำพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างโรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) พัฒนาโดย บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1,262 ตารางเมตร โรงงานอันทันสมัยแห่งนี้จะผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ป...

Read More